غزلهایم

لعنت به عکس‌ها

لعنت به خاطرات غم‌انگیز عکس‌ها لبخندهای شیطنت آمیز عکس‌ها لعنت به من که شاد کنارت نشسته‌ام لعنت به شادمانی یکریز عکس‌ها دلسرد از اینکه...