این رقص موج زلف خروشنده ی تو نیست

این رقص موج زلف خروشنده ی تو نیست

توسط

این رقص موج زلف خروشنده ی تو نیست
این سیب سرخ ساختگی خنده ی تو نیست

 ای حُسْنت از تکلف آرایه بی نیاز
اغراق صنعتی است که زیبنده ی تو نیست

در فکر دلبری ز من بی نوا مباش
صیدی چونین حقیر برازنده ی تو نیست

شب های مه گرفته ی مرداب بخت من
ای ماه جای رقص درخشنده ی تو نیست

گمراهی مرا به حساب تو می نهند
این کسر شأن چشم فریبنده ی تو نیست؟

ﺩﻧﺒﺎﻝِ ﻋﺸﻖ ﮔﺸﺘﻢ ﻭ ﭼﯿﺰﯼ ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ
ﺟﻮﯾﻨﺪﻩ ﺍﯼ ﮐﻪ ﮔﻢ ﺷﺪﻩ ﯾﺎﺑﻨﺪﻩﯼ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ

ای عمر چیستی که به هر حال عاقبت
جز حسرت گذشته در آینده ی تو نیست

 

فاضل نظری

کتاب

ممکن است بپسندید

نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نمیشود.