قاآنی

باید دلت بشکند

توسط

دل شکسته من آهش ار اثر دارد
دعاکنم که خدایش شکسته‌تر دارد

قاآنی
? اصلا اینکه دلت بشکند نعمت است. جوری بشکند که بغض گلویت را بگیرد و اشک در چشمانت حلقه بزند. گریه که خودش نعمتی بزرگتر است.
به خودت نگاه کن. به روزگارت. اصلا تا امروز چندبار دلت واقعا شکسته است؟ از آخرین بارش چقدر میگذرد؟
غمگین بودن خوب نیست. غصه داشتن بی مورد خوب نیست. اما دل شکسته با آدم غمگین فرق دارد. دل شکسته با غصه خورد فرق دارد. باید دلت بشکند. دعا کن که دلت بشکند.
مجید ترکابادی

ممکن است بپسندید

دیدگاه خود را بنویسید ...

آدرس ایمیل شما منتشر نمیشود.