رفتن یعنی فراموشی

توسط

نه رفیق، دیگر دوران سر بیابان گذاشتن گذشته است. دیگر هیچ دیوانه ای با رفتن شهره نمی شود. شهر شلوغتر از آن است که کم شدن کسی از آن به چشم کسی بیاید. رفتن یعنی فراموش شدن. من و تو همین حالا هم فراموش شده ایم. بمان. بمان و خو کن. خو کن به تنهایی.
بمان ای در جهان غریب.نه رفیق، دیگر دوران سر بیابان گذاشتن گذشته است. دیگر هیچ دیوانه ای با رفتن شهره نمی شود. شهر شلوغتر از آن است که کم شدن کسی از آن به چشم کسی بیاید. رفتن یعنی فراموش شدن. من و تو همین حالا هم فراموش شده ایم. بمان. بمان و خو کن. خو کن به تنهایی.
بمان ای در جهان غریب.

 

مجید ترکابادی

ممکن است بپسندید

دیدگاه خود را بنویسید ...

آدرس ایمیل شما منتشر نمیشود.