بیت مجید ترکابادی

نپرس از من تنها چرا پریشانی

توسط

نپرس از من تنها چرا پریشانی
خودت که حال مرا خوب خوب می دانی

منم که هرچه بگویی “برو” نخواهم رفت!
تویی که هرچه بگویم “بمان” نمی مانی!

مجید ترکابادی

ممکن است بپسندید

دیدگاه خود را بنویسید ...

آدرس ایمیل شما منتشر نمیشود.