یک خیابان، چتر، باران، عصر یک پاییز سرد

تو نباشی

توسط

دو بیت از غزل

شانه ی یک مرد باشد، تو نباشی چاره چیست؟
روی دوشش درد باشد، تو نباشی چاره چیست؟ 
یک خیابان، چتر، باران، عصر یک پاییز سرد
برگها هم زرد باشد… تو نباشی، چاره چیست؟

مجید ترکابادی

یک خیابان، چتر، باران، عصر یک پاییز سرد
مجید ترکابادی

ممکن است بپسندید

نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نمیشود.